İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

Amacımız; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle, hem yasal mevzuata uygunluğunuza hem de sizin için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Firmanıza ait işyerlerinizde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamı gözetimi yapılarak, durum tespitinin yanı sıra hatalı uygulamalar ve bunların giderilmesi ile iyileştirmelere yönelik önerilerimizin de yer alacağı kapsamlı rapor düzenlenecektir. Böylece yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmiş olduğunuz gibi, çalışanlarınız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına da sahip olacaksınız.


Kazanımlarınız:

Sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı oluşturulması.
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
İş sağlığı ve güvenliği açısından mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak kayıpların azaltılması

Hizmet Talep Formu

Kurum Bilgileri